AVÍS LEGAL
L'objecte de l'informació continguda a aquesta web és el de presentar la nostra companyia i d'informar dels nostres productes i serveis a totes aquelles persones o entitats interessades.
CNA Group es reserva el dret de realitzar, sense necessitat d'avís previ, qualsevol modificació, tant de l'informació com de la presentació d'aquesta web, que consideri pertinent.
CNA Group no es responsabilitzarà de les conseqüències, danys o perjudicis que es derivin de la navegació per aquesta web i de l'ús que es faci de l'informació continguda. Tanmateix, no implica cap suport per part de la nostra entitat als productes o serveis a tercers als que es pugui fer referència ocasionalment.
No es podrà reproduïr, copiar o distribuïr tota o part de l'informació continguda a aquesta web sense autorització explícita de CNA Group.